See also

Family of David YEVREISKI and Keyla "Clara" HERCZEG

Husband: David YEVREISKI ( - )
Wife: Keyla "Clara" HERCZEG (1856-1926)
Children: Hershel YEVREISKI (Harry Goldberg) (1845-1933)
Yekutiel YEVREISKI (Alex Kasiel Goldberg) (1873-c. 1933)
Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg) ( - )
Ruptzik YEVREISKI (Ruben Goldberg) ( - )
Yente YEVREISKI (Rachel Goldberg) ( - )
Shimon YEVREISKI ( - )
Zelig YEVREISKI ( - )
Chaikel YEVREISKI ( -aft1944)
Marriage

Husband: David YEVREISKI

Name: David YEVREISKI
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth
Death

Wife: Keyla "Clara" HERCZEG

Name: Keyla "Clara" HERCZEG
Sex: Female
Father: HERCZEG ( - )
Mother: -
Birth 1856
Death 1926 (age 69-70)

Child 1: Hershel YEVREISKI (Harry Goldberg)

Name: Hershel YEVREISKI (Harry Goldberg)
Sex: Male
Spouse 1: Bertha SCHERER ( - )
Spouse 2: Rose AMBUSH ( -1922)
Birth 1845 Poland
Death 1933 (age 87-88)

Child 2: Yekutiel YEVREISKI (Alex Kasiel Goldberg)

Name: Yekutiel YEVREISKI (Alex Kasiel Goldberg)
Sex: Male
Spouse: Fannie Sarah SERCK (c. 1881-1945)
Birth Dec, 1873 Poland
Death c. 1933 (age 59-60) Norfolk, MA
Burial New Bedford, MA

Child 3: Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg)

Name: Itzhak YEVREISKI (Leib Goldberg)
Sex: Male
Spouse: Leah WARNIK ( - )
Birth Poland
Death

Child 4: Ruptzik YEVREISKI (Ruben Goldberg)

Name: Ruptzik YEVREISKI (Ruben Goldberg)
Sex: Male
Spouse: Lillian BACKER ( - )
Birth Poland
Death

Child 5: Yente YEVREISKI (Rachel Goldberg)

Name: Yente YEVREISKI (Rachel Goldberg)
Sex: Female
Spouse: Joseph SILVER ( - )
Birth Poland
Death

Child 6: Shimon YEVREISKI

Name: Shimon YEVREISKI
Sex: Male
Spouse: Liebe ( - )
Birth Poland
Death Poland

Child 7: Zelig YEVREISKI

Name: Zelig YEVREISKI
Sex: Male
Spouse 1: Nechama ( - )
Spouse 2: Gitel "Ethel" ( - )
Birth Goniadz, Poland
Death Poland

Child 8: Chaikel YEVREISKI

Name: Chaikel YEVREISKI
Sex: Male
Spouse: Chana "Hanna" CHATIVA ( - )
Birth Goniondz, Poland
Death aft 1944 Bialystok, Russia